Strateo korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności
Strateo Internetowy dyrektor finansowy
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Twoich informacji jest dla nas najbardziej priorytetową kwestią. Korzystając z naszych rozwiązań możesz mieć pewność, że nikt trzeci nie będzie miał dostępu do poufnych danych.

Aby Twoje dane były bezpieczne

  • Dostęp do danych jest możliwy tylko po zalogowaniu się unikatowym identyfikatorem oraz odpowiednio mocnym hasłem. Zasady dostępu do danych odpowiadają normom bezpieczeństwa na poziomie podwyższonym zgodnie z rozporządzeniem z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie (…) warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
    Zobacz: Polityka prywatności oraz Regulamin Strateo
  • Posiadamy certyfikat SSL dla domeny strateo.pl potwierdzający wiarygodność stron internetowych oraz zapewniający poufność danych przesyłanych pomiędzy zabezpieczaną aplikacją a komputerami użytkowników.
  • Dane są przechowywane na chronionych dedykowanych serwerach w strzeżonej serwerowni. Dzięki automatycznym kopiom zapasowym twoje dane są bezpieczne.
  • Użytkownik, po ustalonym okresie bezczynności w aplikacji, zostaje automatycznie wylogowany.
  • Jako administrator swojej firmy masz dostęp do funkcjonalnego panelu administracyjnego, dzięki któremu możesz dodawać lub usuwać użytkowników i ich uprawnienia w dowolnym momencie, a w razie potrzeby usunąć wszystkie Twoje dane z naszego systemu.
  • Automatycznie generowany dla każdego użytkownika klucz, który należy podać w trakcie importu, zabezpiecza przed wczytaniem do aplikacji danych przez nieupoważnione osoby.

Do kwestii bezpieczeństwa podchodzimy z najwyższą starannością.

Nowe raporty

Wyliczenie ulgi na "złe długi" łatwiejsze w Strateo dzięki nowym raportom pomagającym w wywiązywaniu się z obowiązków narzuconych przez art. 89b Ustawy o podatku od towarów i usług.

Nowe funkcjonalności

Kontrola limitu kredytu kupieckiego to istotny element zarządzania relacjami handlowymi z klientami. Strateo daje możliwość ustawienia limitu kupieckiego dla dowolnych kontrahentów.

Dodatkowe narzędzia

Monitoring Prawny Strateo jest skierowany do firm, które ze względu na branżę lub specyfikę działalności wymagają wsparcia kancelarii prawniczej i ciągłego monitorowania ściągalności należności.
logo POIG
logo UE