Informacja gospodarcza

Z Strateo PL
Skocz do: nawigacja, szukaj

 

Informacja gospodarcza o firmach z oficjalnych rejestrów urzędowych (informacja powszechna, nieodpłatne)

Nazwa rejestru adres strony internetowej zakres informacji i uwagi
Krajowy Rejestr Sądowy https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu
  • numery identyfikacyjne, dane adresowe, informacja o sposobie reprezentacji oraz osobach uprawnionych do reprezentacji podmiotu. Można pobrać PDF zawierający wszystkie informacje dostępne w skróconym odpisie KRS, między innymi informacje o właścicielach, przedmiot działalności
  • dostępna jest również baza podmiotów z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych 
Rejestr REGON  http://www.stat.gov.pl/regon/ numery identyfikacyjne, dane adresowe, informacja o przeważającym rodzaju działalności
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej CEIDG https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx rejestr przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą zawierający imię, nazwisko i numery identyfikacyjne przedsiębiorcy, dane adresowe, informacja o przeważającym rodzaju działalności
Potwierdzenie numeru VAT (VIES) http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/ weryfikacja ważności numeru VAT nadanego w celu przeprowadzania transakcji wewnątrzunijnych

Potwierdzanie numerów VAT przez Ministerstwo Finansów - Departement Wymiany Informacji o VAT

Wnioski dotyczące potwierdzania numerów identyfikacyjnych VAT zagranicznych kontrahentów można składać: Ministerstwo Finansów utworzyło specjalny Departament Wymiany Informacji o VAT, do którego podatnicy z całej Polski mogą kierować pytania i wnioski. Pisemnie na adres: Ministerstwo Finansów, Departament Wymiany Informacji o VAT, ul. Poznańska 46, 62-510 Konin, telefonicznie pod numer (063) 242 33 55, faksem na numer (063) 240 19 89 lub e-mailem: numery.vat@mofnet.gov.pl Podatnik, składając wniosek, powinien podać swoje dane: NIP, nazwę firmy lub imię i nazwisko, adres oraz dane kontrahenta (lub kontrahentów, bo można zapytać od razu o kilku): numer VAT nadany w innym państwie członkowskim, ewentualnie nazwisko lub nazwę firmy i adres.


Raporty o firmach dostępne przez Internet z wywiadowni gospodarczych (płatnych serwisów informacyjnych)

Wywiadownia gospodarcza adres strony internetowej
BISNODE Polska Sp. z o.o. http://verdict.pl/
Info Veriti Polska Sp. z o.o. http://www.infoveriti.pl/
Creditreform Polska Sp. z o.o. http://www.creditreform.pl/