Strateo Internetowy dyrektor finansowy
Oświadczenie

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rejestracji i późniejszego użytkowania portalu i aplikacji Strateo, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. Ustaw z 2002 nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu korzystania z usług Strateo jest: Strateo.pl sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Chorzowskiej 108.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, co może uczynić poprzez Panel Administracyjny. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie jest obowiązkowa aby dokonać rejestracji konta osobistego i korzystać z aplikacji udostępnianych w portalu.