Strateo korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności
Strateo Internetowy dyrektor finansowy
Monitoring prawny Strateo

Monitoring Prawny Strateo to usługa świadczona przez zewnętrzne, akredytowane kancelarie prawne przy użyciu platformy Strateo.plDo kogo jest skierowana

Monitoring Prawny Strateo jest skierowany do firm, które ze względu na branżę lub specyfikę działalności mają problemy ze ściągalnością należności i wymagają wsparcia kancelarii prawniczej. Ze względu na liczbę spraw i problemów potrzebują ciągłego monitorowania należności, systematycznego i szybkiego podejmowania działań windykacyjnych.

Zasady wykonywania usługi

Usługa Monitoringu Prawnego jest świadczona przez wybraną Kancelarię Prawną, a nie przez serwis Strateo.pl. Jesteśmy dostawcami aplikacji Strateo rozrachunki, która wspomaga proces świadczenia tej usługi. Akredytujemy kancelarie prawnicze kierując się własną oceną ich oferty. Wymagamy, aby ceny za usługi były konkretnie i jasno sprecyzowane. Jeżeli opinie o kancelarii będą negatywne, to zastrzegamy sobie prawo wyłączenia jej udziału w projekcie.

Zamierzone działanie psychologiczne

  • Uświadomienie dłużnika, że wszystkie działania windykacyjne są podejmowane zgodnie z ustalonym planem przez zewnętrzną kancelarię prawniczą.
  • Brak dokonania płatności przez dłużnika będzie nieuchronnie skutkował skierowaniem sprawy na drogę sądową i komorniczą.
  • Ewentualne pretensje dłużnika o rozpoczęcie windykacji powinny być ukierunkowane na kancelarię prawniczą a nie na wierzyciela, tak aby jak najmniej ucierpiały na tym pozostałe relacje biznesowe.

Zobacz także:
Kancelarie akredytowane do programu Monitoring Prawny Strateo
Regulamin Monitoringu Prawnego Strateo

Nowe raporty

Wyliczenie ulgi na "złe długi" łatwiejsze w Strateo dzięki nowym raportom pomagającym w wywiązywaniu się z obowiązków narzuconych przez art. 89b Ustawy o podatku od towarów i usług.

Nowe funkcjonalności

Kontrola limitu kredytu kupieckiego to istotny element zarządzania relacjami handlowymi z klientami. Strateo daje możliwość ustawienia limitu kupieckiego dla dowolnych kontrahentów.

Dodatkowe narzędzia

Monitoring Prawny Strateo jest skierowany do firm, które ze względu na branżę lub specyfikę działalności wymagają wsparcia kancelarii prawniczej i ciągłego monitorowania ściągalności należności.
logo POIG
logo UE