Strateo korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności
Strateo Internetowy dyrektor finansowy
Regulamin Monitoringu prawnego Strateo

Zapraszamy do współpracy wszystkie Kancelarie Prawnicze

Definicje

 1. Strateo – serwis internetowy dostępny pod domeną Strateo.pl oraz udostępnione w ramach tego serwisu aplikacje internetowe, w tym Strateo rozrachunki.
 2. Użytkownik – spółka lub inna instytucja, która ma założone konto w serwisie Strateo.
 3. Konto firmowe – konto spółki lub innej instytucji, które jest zarządzane przez administratorów.
 4. Administrator – osoba fizyczna będąca administratorem konta firmowego.
 5. Monitoring Prawny Strateo – usługa (nazywana również projektem) polegająca na przedstawieniu użytkownikom wizytówek i ofert wybranych kancelarii prawnych.
 6. Kancelaria prawnicza – każda kancelaria akredytowana w usłudze Monitoring Prawny Strateo świadcząca usługi w zakresie usług monitoringu należności, windykacji i innych usług prawnych. Do tej grupy może być zaliczony dowolny podmiot gospodarczy lub osoba fizyczna realizująca te usługi, niekoniecznie będąca kancelarią prawniczą.

Zasady realizacji usługi Monitoring Prawny Strateo.

 1. Strateo dostarcza aplikację usprawniającą zarządzanie rozrachunkami w tym: prowadzenie monitoringu należności, prowadzenie historii zdarzeń związanych rozrachunkiem oraz pomoc w wyszukiwaniu potencjalnie zagrożonych należności.
 2. Strateo publikuje stronę internetową usługi Monitoringu Prawnego Strateo zawierającą między innymi wizytówki i oferty kancelarii prawniczych.
 3. Przystąpienie przez kancelarię prawną do projektu Monitoringu Prawnego Strateo jest dobrowolne i oznacza akceptację niniejszego regulaminu w całości.
 4. Strateo.pl może w każdej chwili zakończyć projekt Monitoring Prawny Strateo i zlikwidować strony internetowe z nim związane. Nie będzie to miało wpływu na umowy zawarte między kancelarią prawną i użytkownikami.
 5. Strateo.pl zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w każdej chwili poprzez opublikowanie nowego na stronach internetowych Strateo w miejsce dotychczasowego
 6. Wszystkie spory między kancelarią prawną a użytkownikiem będą w pierwszej kolejności rozwiązywane na drodze mediacji przed mediatorem wskazanym przez Strateo.

Zasady świadczenia usługi dla użytkowników

 1. Użytkownik ma prawo nawiązać współpracę z dowolnym podmiotem trzecim w zakresie świadczenia usług monitoringu należności, windykacji i innych usług prawnych, przy których będzie korzystać z serwisu Strateo. Do użytkownika należy wyłączne prawo decydowania z jaką kancelarią będzie współpracować i komu udostępni swoje dane o rozrachunkach.
 2. Strateo nie dokonuje wyboru kancelarii akredytowanych do programu pod kątem ich doświadczenia, umiejętności, rzetelności i innych tego typu cech. Główne kryteria jakimi się kierujemy to czytelność i prostota cennika oraz umowy a także wystarczająca do komunikacji znajomość aplikacji Strateo. Użytkownik powinien dokonać wyboru samodzielnie zapoznając się z ofertą kancelarii prawniczych i opinią na ich temat.
 3. Użytkownik może w każdej chwili odłączyć kancelarię od dostępu do swoich danych w Strateo. Nie powoduje to jednak automatycznego rozwiązania współpracy i wypowiedzenia umowy łączącej użytkownika i kancelarię prawniczą. Wzajemne relacje, w tym zasady rozwiązania współpracy, powinny być uregulowane w umowie jaka jest podpisywana pomiędzy użytkownikiem i kancelarią prawniczą.
 4. Podłączając kancelarię prawniczą do konta firmowego należy robić to ze świadomością udostępnianych w ten sposób danych osobowych (jak imię, nazwisko, adres e-mail) z wszystkich kont osobistych dołączonych do konta firmowego oraz danych biznesowych.
 5. Strateo nie ponosi odpowiedzialności za jakość usługi realizowanej przez proponowane kancelarie prawnicze.

Zasady świadczenia usługi dla kancelarii prawniczych

 1. Kancelaria prawnicza świadcząca usługi w ramach Monitoringu Prawnego Strateo jest zobowiązana do korzystania z aplikacji Strateo rozrachunki i wprowadzania do niej wszystkich zdarzeń i czynności wykonanych dla użytkowników.
 2. Strateo.pl zastrzega sobie możliwość wprowadzenia w przyszłości opłat za możliwość korzystania z serwisu Strateo i akredytację w projekcie Monitoring Prawny Strateo dla kancelarii prawniczych.
 3. Strateo.pl zastrzega sobie możliwość wyłączenia z programu kancelarię prawną jeżeli opinie użytkowników o niej będą negatywne. Strateo ma prawo do subiektywnej oceny tych opinii i podjęcia decyzji o ewentualnym wyłączeniu kancelarii z programu. Wyłączenie kancelarii z programu polega na zaprzestaniu wyświetlania jej wizytówki na stronach Strateo.pl i nie ma wpływu na umowy zawarte między kancelarią prawniczą i użytkownikami. Z tytułu wyłączenia kancelarii z programu na Strateo nie będą ciążyć żądne zobowiązania w stosunku do tej kancelarii.
 4. Kancelarie prawnicze są zobowiązane świadczyć usługi dla użytkowników zgodnie z zawartymi umowami i publikowanym cennikiem.
 5. Strateo zastrzega sobie prawo do redakcji strony z ofertami kancelarii według własnego uznania. Dotyczy to również kolejności prezentowanych wizytówek.
 6. Strateo może wyróżniać według własnego uznania wizytówki kancelarii, których oferta jest atrakcyjna dla użytkowników.
 7. Kancelaria prawna może w każdej chwili wystąpić z programu Monitoring Prawny Strateo i zażądać usunięcia jej danych ze stron internetowych Strateo. Strateo zobowiązuje się do usunięcia danych zgodnie z postawionym żądaniem w terminie 14 dni roboczych. Nie dotyczy to opinii i ocen wystawionych we wpisach użytkowników - o ile nie są ewidentnie nieprawdziwe. Strateo.pl ma prawo do subiektywnej oceny tych wpisów.

Nowe raporty

Wyliczenie ulgi na "złe długi" łatwiejsze w Strateo dzięki nowym raportom pomagającym w wywiązywaniu się z obowiązków narzuconych przez art. 89b Ustawy o podatku od towarów i usług.

Nowe funkcjonalności

Kontrola limitu kredytu kupieckiego to istotny element zarządzania relacjami handlowymi z klientami. Strateo daje możliwość ustawienia limitu kupieckiego dla dowolnych kontrahentów.

Dodatkowe narzędzia

Monitoring Prawny Strateo jest skierowany do firm, które ze względu na branżę lub specyfikę działalności wymagają wsparcia kancelarii prawniczej i ciągłego monitorowania ściągalności należności.
logo POIG
logo UE